Aivoriihi Tavoitteena oppia ja laajentaa näkökulmaa

Aseksuaaleista

Ihmisiä voidaan jaotella paitsi seksuaalisen myös romanttisen suuntautumisen perusteella. Yllätyinkin viimeistään tänä vuonna kuullessani, että suuntautumisia on sangen paljon. Tunnetusti on heteroseksuaalisia, homoseksuaalisia ja biseksuaalisia ihmisiä. On myös aseksuaalisia ihmisiä. He eivät tunne seksuaalisesti vetoa kumpaankaan sukupuoleen.

Koen, että näitä seksuaalivähemmistöihin (ainakaan aseksuaaleihin) liittyviä asioita ei tunneta julkisuudessa riittävästi, joten laitan tähän hieman tietoja ja näkökulmia. Kirjoitus on tehty yhteistyössä Henri Heinosen kanssa (edellinen yhteiskirjoitus käsitteli tieteen rahoitusta). Tiivistetysti näkemyksemme on, että näissä vähemmistöissä ei ole mitään vikaa, vaan he ovat vain erilaisia ja ansaitsevat tunnettuutta ja ymmärrystä. Lisäksi on hyvä erotella romanttinen ja seksuaalinen suuntautuminen, vaikka ne yleensä ovatkin yhdessä.

Mitä on romantiikka? Kysymykseen lienee mahdotonta antaa yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Monille romantiikka lienee esimerkiksi halaamista, paijaamista, suukottelua, hellittelysanoja ja kädestä kiinni pitämistä.

Mitä on seksi? Tähänkään ei varmaan voi antaa yhtä ainoaa oikeaa vastausta. Eri ihmisille se voi tarkoittaa eri asioita. Yleensä seksinä kai ymmärretään jonkinlainen sukupuolielimiin liittyvä koskettelu ja kontakti.

Asioita yksinkertaistamalla voidaan päätyä seuraaviin 16 tyyppiin. Ne eivät sovellu intersukupuolisten ("kolmas sukupuoli") eivätkä transseksuaalisten ihmisten kuvailuun.

aromanttinen aseksuaali (ei romanttista vetovoimaa kumpaankaan sukupuoleen, ei seksuaalista vetovoimaa kumpaankaan sukupuoleen),
heteroromanttinen aseksuaali (romanttinen vetovoima vastakkaiseen sukupuoleen, ei seksuaalista vetovoimaa kumpaankaan sukupuoleen),
homoromanttinen aseksuaali (romanttinen vetovoima omaan sukupuoleen, ei seksuaalista vetovoimaa kumpaankaan sukupuoleen),
biromanttinen aseksuaali (romanttinen vetovoima molempiin sukupuoliin, ei seksuaalista vetovoimaa kumpaankaan sukupuoleen);
 
aromanttinen heteroseksuaali (ei romanttista vetovoimaa kumpaankaan sukupuoleen, seksuaalinen vetovoima vastakkaiseen sukupuoleen),
heteroromanttinen heteroseksuaali (romanttinen vetovoima vastakkaiseen sukupuoleen, seksuaalinen vetovoima vastakkaiseen sukupuoleen),
homoromanttinen heteroseksuaali (romanttinen vetovoima omaan sukupuoleen, seksuaalinen vetovoima vastakkaiseen sukupuoleen),
biromanttinen heteroseksuaali (romanttinen vetovoima molempiin sukupuoliin, seksuaalinen vetovoima vastakkaiseen sukupuoleen);
 
aromanttinen homoseksuaali (ei romanttista vetovoimaa kumpaankaan sukupuoleen, seksuaalinen vetovoima omaan sukupuoleen),
heteroromanttinen homoseksuaali (romanttinen vetovoima vastakkaiseen sukupuoleen, seksuaalinen vetovoima omaan sukupuoleen),
homoromanttinen homoseksuaali (romanttinen vetovoima omaan sukupuoleen, seksuaalinen vetovoima omaan sukupuoleen),
biromanttinen homoseksuaali (romanttinen vetovoima molempiin sukupuoliin, seksuaalinen vetovoima omaan sukupuoleen);

aromanttinen biseksuaali (ei romanttista vetovoimaa kumpaankaan sukupuoleen, seksuaalinen vetovoima molempiin sukupuoliin),
heteroromanttinen biseksuaali (romanttinen vetovoima vastakkaiseen sukupuoleen, seksuaalinen vetovoima molempiin sukupuoliin),
homoromanttinen biseksuaali (romanttinen vetovoima omaan sukupuoleen, seksuaalinen vetovoima molempiin sukupuoliin),
biromanttinen biseksuaali (romanttinen vetovoima molempiin sukupuoliin, seksuaalinen vetovoima molempiin sukupuoliin).

 

Stormsin malli (http://www.asexuality.org/wiki/index.php?title=Storms'_model) auttaa ymmärtämään käsitteitä paremmin. Kinseyn asteikko (http://www.asexuality.org/wiki/index.php?title=Kinsey_scale) ei oikein sovellu aseksuaalisuuden määrittelemiseen; se jää asteikon ulkopuolelle.

Mitä eroa on aseksuaalisuudella ja selibatialla? Yksinkertaisesti sanottuna aseksuaalisuus on enemmän tai vähemmän synnynnäinen ominaisuus. Selibaatti on tietoinen valinta olla harrastamatta seksiä. Kaikki aseksuaalit eivät ole selibaatissa ja kaikki selibaatissa olevat eivät ole aseksuaaleja.

Mitä eroa on aseksuaalisuudella ja neitsyydellä? Aseksuaalisuus kuvastaa ihmisen seksuaalista suuntautumista. Neitsyys ja poikuus kuvastavat ihmisen seksuaalista käyttäytymistä. Kaikilla aseksuaaleilla ei ole neitsyys tai poikuus tallella. Vaikka olisi aikuisenakin neitsyys tai poikuus tallella, ei silti välttämättä ole aseksuaali.

Mitä eroa on aseksuaalisuudella ja antiseksuaalisuudella? Aseksuaalisuus ei kerro mitään henkilön suhtautumisesta seksiin. Antiseksuaalien suhtautuminen seksiin (myös muiden ihmisten) on usein negatiivista. Kaikki aseksuaalit eivät ole antiseksuaaleja eivätkä kaikki antiseksuaalit ole aseksuaaleja.

Mitä tekemistä aseksuaalisuudella on flaksin kanssa? Ei välttämättä mitään. Joillakuilla ihmisillä käy suurempi flaksi parisuhdemarkkinoilla kuin toisilla. Sillä ei ole suoranaista tekemistä seksuaalisen suuntautumisen kanssa. On erityisesti huomattava, että ihminen voi olla ihan aito aseksuaali, vaikkei hänellä kävisikään flaksi parisuhdemarkkinoilla. On erittäin väärin mennä sanomaan "Sinä vain kuvittelet olevasi aseksuaali. Yrität peitellä sitä, että kukaan ei ole kiinnostunut sinusta!" Ainoastaan henkilö itse tietää omat tunteensa ja ainoastaan henkilö itse voi määritellä, onko hän aseksuaali vai ei.

Aseksuaalit voidaan vielä lajitella eri tyyppeihin. Joskus käytettiin kirjaimia A, B, C ja D kuvaamaan erilaisia aseksuaaleja (http://www.asexuality.org/wiki/index.php?title=ABCD_types). Tästä on sittemmin ilmeisesti suurilta osin luovuttu, koska kaikki aseksuaalit eivät tuntuneet sopivan näihin tyyppeihin kovin hyvin.

Tyypin A aseksuaali: libido on, ei koe romanttista vetovoimaa, ei koe seksuaalista vetovoimaa
Tyypin B aseksuaali: ei libidoa, kokee romanttista vetovoimaa, ei koe seksuaalista vetovoimaa
Tyypin C aseksuaali: libido on, kokee romanttista vetovoimaa, ei koe seksuaalista vetovoimaa
Tyypin D aseksuaali: ei libidoa, ei koe romanttista vetovoimaa, ei koe seksuaalista vetovoimaa

Mitä eroa on libidolla ja seksuaalisella vetovoimalla? Ehkäpä tiedemies voisi ajatella, että libido on jonkinlainen skalaarisuure ja seksuaalinen vetovoima on vektorisuure. Libido on jonkinlainen "kutina". Seksuaalinen vetovoima puolestaan yleensä määrittelee sen, kenen halutaan tulevan raapimaan tätä kutinaa pois. Esimerkiksi heteroseksuaali haluaa raapijan olevan vastakkaisen sukupuolen edustajan. Autoseksuaali mielellään raapii kutinaa pois ihan itse. On huomattava, että libido voi vaihdella elämän aikana suurestikin. Seksuaalinen suuntautuminen yleensä säilyy samana läpi elämän.

 

Aseksuaalien kohtaamista ongelmista ja syrjinnästä
 

Millaisia ongelmia ja millaista syrjintää aseksuaalit voivat joutua kokemaan? Aseksuaali voi joutua sosiaalisen painostuksen alaisena harrastamaan seksiä vastoin tahtoaan. Hän voi joutua myös monenlaisten syytösten kohteeksi. Moni hämmentynyt seurustelukumppani voi syyttää aseksuaalia kumppaniaan pettäjäksi. Monet (jopa lääkärit ja seksiterapeutit) voivat aseksuaalisuuden sijasta epäillä sairautta tai psykologista ongelmaa. Turhat syytökset, lääkkeet ja terapiat todennäköisesti vain pahentavat asioita. "Syytön, kunnes toisin todistetaan" kertoo vanha sanonta. "Ei kannata korjata sellaista, mikä ei ole rikki" ohjeistaa toinen sanonta. Molempia on syytä soveltaa myös parisuhteissa.

Aseksuaali voi tuntea itsensä yksinäiseksi ja sairaaksi, koska nyky-yhteiskunnassamme kaikkien oletetaan olevan seksuaalisesti aktiivisia ja halukkaita. Joskus aseksuaaleja moititaan valehtelijoiksi, koska aseksuaalisuuden arvellaan olevan tekosyy esimerkiksi flaksin puutteen peittelemiseen "Kukaan ei vaan oo kiinnostunut susta!". Suoranaista aseksuaaleihin (ja aseksuaalin seurustelukumppaniin) kohdistuvaa vihapuhetta löytyy mm. tästä blogista. Osa kaapista ulos tulleista aseksuaaleista on saanut suoranaisia tappo- ja raiskausuhkauksia.
Seksittömissä suhteissa eläville avaudutaan joskus tyyliin "Seurustelukumppanisi taitaa olla kaappihomo!". Ikään kuin heteroseksistä kieltäytyminen implikoisi henkilön olevan homoseksuaali. Ihmisten tulisi avartaa näkemyksiään. Voihan olla, että ihmisellä on vain kiireitä, alhainen libido, ongelmia parisuhteessa tai ihminen voi olla myös aseksuaali. Aseksuaalisuus ei näytä olevan kaikkien mielestä edes mahdollista. Eipä se liene juurikaan homoseksuaalisuutta harvinaisempi ilmiö. Joidenkin tutkimusten mukaan aseksuaaleja on yksi prosentti väestöstä. Kysymyksenasettelun ja asian heikon tunnettuuden johdosta heitä on kuitenkin todennäköisesti enemmän.

Vilkaisu Kaksplus.fi-foorumille (keskustelua kahden aseksuaalin etäsuhteesta) kertoo, ettei erilaisuutta aina arvosteta.
"Mun mielestä ei ole olemassa mitään parisuhdetta jos usean vuoden aikana on tavattu vain kuusi kertaa."
"sinun oma suhteesi on kaikkea muuta kuin tavallinen ja terve parisuhde, johon kuuluu myös seksi. Ihminen on seksuaalinen olento, joten jokin on silloin pielessä, jos terve seksuaalisuus ei kiinnosta."
Olisi toivottavaa, että ihmiset antaisivat pariskunnan itse määritellä, mikä on parisuhde ja mitä siihen kuuluu ja mitä ei. Älkäämme tuomitko.

Osa aseksuaaleista harrastaa seksiä kumppanin kanssa. Tällainen aseksuaali on todennäköisimmin neutraali aseksuaali, joka suhtautuu seksiin neutraalisti. Aseksuaali, joka ei halua suostua seksuaalisiin akteihin edes seurustelukumppaninsa kanssa, on todennäköisimmin torjuva aseksuaali. Kumpikaan aseksuaalisuuden suhtautumistyyppi ei tietenkään ole väärin. Torjuva aseksuaali voisi hyvinkin löytää seurustelukumppanin toisesta aseksuaalista. Viimeistään tässä vaiheessa on syytä huomata, että varsin monet aseksuaalit kaipaavat rakkautta, hellyyttä ja hyväksyntää - aivan kuten useimmat seksuaalitkin.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (11 kommenttia)

Käyttäjän tuomasheikkila kuva
Tuomas Heikkilä

aseksuaalit on todella vähän mainittu seksuaalivähemmistö, monille tulee täytenä yllätyksenä että on olemassa ihmisiä joilta ns. "seksuaali identiteetti" puuttuu täysin tai ainakin suurilta osin.

Käyttäjän HenriHeinonen kuva
Henri Heinonen

Näinhän se on. En usko, että koulujen seksuaalivalistuksessa sanallakaan mainitaan aseksuaalisuudesta. Jotain tarttis tehrä.

Käyttäjän Kira kuva
Kira Arn

Hyvä paketti tietoa tärkeästä aiheesta, kiitos siitä.

Käyttäjän HenriHeinonen kuva
Henri Heinonen

Ole hyvä! Hienoa, että artikkeli kelpasi ja oli hyödyksi. :)

Käyttäjän Taksari kuva
Jani Pulkki

Edelleen turhan rajaavaa. Seksin ja romantiikan tarve vaihtelee varmaankin kyltymättömästä kaikkiruokaisesta aseksuaaliseen nirsoon. On ihmisiä jotka eivät juurikaan tunne nautintoa mistään, olematta silti varsinaisesti depressiivisiä, tai skitsoja, vaikka tämä on oire niistäkin.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Ehkä suurempi ongelma on siinä, että aseksuaalit ominaisuuksistaan huolimatta hakeutuvat parisuhteisiin, ja teeskentelevät tyypillistä seksuaalisutta saadakseen hyväksynnän puoliosoltaan. Kuitenkin ennemmin tai myöhemmin aseksuaalisuus tulee suhteessa ilmi, ja suhde päätyy epäonnistumiseen, joka voi olla molemmille raskas kokemus.

Jokainen meistä ymmärtää, että jos homoseksuaali teeskentelee heteroseksuaalia ja hakeutuu avioliittoon vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa, niin tavallaan tällainen teeskentelijä tekee melko ruman tempun puolisolleen, jolle totuus toisen oikeasta seksuaalisesta suuntautumisesta paljastuu sitten ajan myötä surullisella tavalla.

Samalla tavoin olisi hyvä, jos aseksuaalit tunnustaisivat omat ominaisuutensa ja hyväksyisivät ne, eivätkä väkisin yrittäisi teeskennellä muuta, mitä todellisessa minässään ovat.

Tähän liittyy se, että esimerkiksi lesboilla on ollut vaikeuksia löytää itselleen sopiva kumppani, koska alueellisesti lesboja voi olla hyvinkin vähän etenkin harvaan asutuilla alueilla. Samalla tavoin, jos ajatellaan, että kaksi aseksuaalia sopisivat hyvin toistensa kumppaniksi, niin miten ilman julkista "kaapista ulos tuloa" tämän vähemmistön ihmiset löytävät toisensa.

Käyttäjän HenriHeinonen1 kuva
Henri Heinonen

Kaapista ulos tuleminen on kuulemma tärkeää jo oman mielenterveydenkin kannalta.

Jotkut aseksuaalit päätyvät parisuhteisiin seksuaalin kanssa ihan niinkin yksinkertaisesta syystä, että eivät itsekään tiedä olevansa aseksuaaleja.

Minkäs teet, kun media ja koko yhteiskunta syöttää meille kehdosta hautaan asti tietoa, että ainoa oikea tapa rakastaa on seksuaalinen rakkaus? Tämän näkee jo siitäkin, että varsin monien mielestä seksitön parisuhde/avioliitto on "pelkkä kaverisuhde".

Mikaela Suomalainen

Muuten hyvä artikkeli, mutta ainakin kaksi ongelmaa iskee silmään.

> Koen, että näitä sukupuolivähemmistöihin (ainakaan aseksuaaleihin)

Aseksuaalit eivät ole sukupuoli- vaan seksuaalivähemmistö.

> Asioita yksinkertaistamalla voidaan päätyä seuraaviin 16 tyyppiin. Ne eivät sovellu intersukupuolisten ("kolmas sukupuoli") eivätkä transseksuaalisten ihmisten kuvailemiseen.

Yksinkertaistetusti ymmärrän tämän enimmäkseen, mutta intersukupuolisia luultavasti pidetään miehinä/naisina ja "transseksuaali" on käännösvirhe englannin sanasta "transsexual" ja tarkoittaa transsukupuolista.

Transsukupuoliset ovat miehiä/naisia, joten mielestäni tämä lause ei kuulu tähän.

Käyttäjän akutalikka kuva
Aku Talikka

Kiitos huomioista, Mikaela. Korjasin muotoon "seksuaalivähemmistö". Yritän muotoilla toisen kohdan paremmin tuonnempana.

Toimituksen poiminnat